Logopedie Assen, logopedische praktijk Nienhuis

Logopedie Assen

Assen - Marsdijk
Boerhoorndreef 2
9403 KD Assen
telefoon logopedie Assen 0592 406979 / 06-12379683

Assen - Kloosterveen
Transportweg 8b
9405 PR Assen
telefoon logopedie Assen 0592 406979 / 06-19437693

email logopedienienhuis@gmail.com

-----------------------------------

Logopedie Annen

Molenakkers 1
9468 BK Annen
telefoon logopedie Annen 06-12379683
website Logopedie Annen www.logopedieannen.nl

-----------------------------------

Logopedie Zuidlaren

Educatiecentrum Zuidlaren
Julianalaan 57
9471 EB Zuidlaren
telefoon logopedie Assen 0592-406979 / 06-19437693
website Logopedie Annen www.logopedieannen.nl

-----------------------------------

Postadres voor alle
praktijkadressen

Logopedie Nienhuis
Molenakkers 1
9468 BK Annen

Dyslexie

Als dyslexiespecialist wordt vanuit het gehele kind gekeken naar wat er in zijn of haar specifieke geval nodig is om in eerste instantie het leesplezier terug te krijgen en ten tweede het lezen en spellen te verbeteren c.q. te vergemakkelijken. Om dit te bereiken worden verschillende methoden ingezet - vaak eerst als proef en altijd in overleg met kind, ouders en school. Indien werkzaam gebleken, wordt dit ook overgedragen.

Methoden en programma’s die onder andere binnen onze praktijk kunnen worden ingezet zijn:

Verder wordt per kind gekeken wat het meeste aansluit en waar nodig aangepast aan het kind zelf.
In het algemeen worden binnen onze praktijk met name kinderen begeleid die naast de dyslexie ook problemen hebben met de pragmatische, talige ontwikkeling. Dit wil zeggen dat veel van deze kinderen moeite hebben met het verwoorden van een verhaal. Bij deze kinderen wordt het aanleren van hoe te verwoorden geïntegreerd in het lezen en spellen, zodat een zo minimaal mogelijke belasting ontstaat en veelal wordt geprobeerd om het huiswerk van school te combineren met de thuisopdrachten voor logopedie.

Vergoede behandelingen bij ernstige dyslexie kunnen wij geven volgens de ONL-methodiek.

Voor verder algemene informatie over dyslexie verwijs ik u naar de links elders op onze website.

 

 

naar boven