Logopedie Assen, logopedische praktijk Nienhuis

Logopedie Assen

Assen - Marsdijk
Boerhoorndreef 2
9403 KD Assen
telefoon logopedie Assen 0592 406979 / 06-12379683

Assen - Kloosterveen
Transportweg 8b
9405 PR Assen
telefoon logopedie Assen 0592 406979 / 06-19437693

email logopedienienhuis@gmail.com

-----------------------------------

Logopedie Annen

Molenakkers 1
9468 BK Annen
telefoon logopedie Annen 06-12379683
website Logopedie Annen www.logopedieannen.nl

-----------------------------------

Logopedie Zuidlaren

Educatiecentrum Zuidlaren
Julianalaan 57
9471 EB Zuidlaren
telefoon logopedie Assen 0592-406979 / 06-19437693
website Logopedie Annen www.logopedieannen.nl

-----------------------------------

Postadres voor alle
praktijkadressen

Logopedie Nienhuis
Molenakkers 1
9468 BK Annen

Kwaliteit

Alle logopedisten binnen onze praktijk streven naar het behoud van kwaliteitAlle logopedisten binnen onze praktijk streven naar het behoud van kwaliteit.
Wij staan ingeschreven in het kwaliteitsregister paramedici. Deze registratie houdt in, dat wij allen deelnemen aan kwaliteitskringen, bijscholing volgen, stagiaires begeleiden, medewerking verlenen aan onderzoeken etc. . In de kwaliteitskring vindt uitwisseling van kennis plaats en wordt overlegd over bijvoorbeeld behandelmethodes.

Kwaliteit bewaken wij ook door multidisciplinaire samenwerking en uitwisseling.

Tevens proberen wij onze kwaliteit in de gaten te houden door een ieder die bij ons in behandeling is geweest te verzoeken een digitaal evaluatieformulier in te vullen.

Kwaliteit bewaken wij ook door multidisciplinaire samenwerking en uitwisseling.

 

naar boven